Nøkkelpersonene i Bedre Valg har over 25 års erfaring med ledelse, salg og konsulenttjenester rettet mot virksomheter.

Om Bedre Valg

Nøkkelpersonene i Bedre Valg har over 25 års erfaring med ledelse, salg, personal og styrearbeid.  

Med vårt nettverk av fagmiljø bistår vi med utarbeidelse av;

– juridiske kontrakter
– generelle kontraktformular
– risikovurdering
– forretningsplaner
– instrukser
– strategiarbeid
– personalhåndbøker
– stiftelsesdokumenter
– produksjon av dokumenter rundt Franchise
– gjennomføring av GDPR dokumentasjon

I tillegg produserer vi innhold på nettsider, artikler og inntar rollen som personvernrådgiver i virksomheter. 

Styrken vår ligger i det å gjøre det enkelt og tidsbesparende for våre kunder, samtidig som vi leverer tjenester til hyggelige priser.

Nøkkelpersonene i Bedre Valg har over 25 års erfaring med ledelse, salg og konsulenttjenester rettet mot virksomheter.