Følger virksomheten lovverket rundt GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation.

Denne er ment for å beskytte og ivareta opplysninger som bedrifter, foreninger, idrettslag, borettslag, organisasjoner og andre samler inn av personopplysninger og data.

Det er viktig at man har et forhold til GDPR, internt og eksternt, og at man må være klar over hvilken risiko virksomheten utsettes for ved å ignorere lovkravene rundt personvernordningen. Det er Datatilsynet som agerer med sanksjoner og bøter overfor virksomhetene dersom loven om personvern ikke overholdes. Man må også tenke på omdømme og tillit hos dine ansatte, kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere om personopplysninger kommer på avveie.

Få virksomheter har minstekravene rundt GDPR på plass i dag, og det forventes at håndhevelsen av lovverket øker.

Dokumentasjon krever ikke en dyr programvare, det er tilstrekkelig med tekstbehandlingsdokument og regneark.

Man må imidlertid sørge for at kravene er samlet skriftlig og elektronisk. Altså gjøres lett tilgjengelig ved en eventuell kontroll.  

Følger virksomheten loven om GDPR?

 Våre tjenester tilknyttet GDPR:

  • Utarbeide GDPR rutiner til virksomheter med dokumenter, erklæringer, protokoller, veiledere, sjekklister, internkontroll mm. ihht Datatilsynets føringer. 
  • Bistand knyttet til spørsmål, fortolkninger og oppfølging rundt GDPR. 
  • Kvalitetssikre virksomhetens prosedyrer rundt GDPR og varslingsrutiner.
  • Innta rollen som virksomhetens personvernrådgiver.