I Hjemmesider I Nettbutikk I Support I Personalhåndbok I

Hjemmesider og nettbutikker 1. år fra kr. 2.500,- ink. produksjon, drift og support. Tilpasset PC, nettbrett og mobil.

Drift og support hjemmeside fom 2. år kr. 990,- / Drift og support nettbutikk fom 2. år kr. 1.490,-. 

 

Eksempler på hjemmesider levert av Bedre Valg

↓↓↓↓